แก้ไขจมูก revision rhinoplasty

แก้ไขจมูก

Revision Rhinoplasty

ซิลิโคนที่ทางคลินิกใช้เป็นซิลิโคนเหลาเข้ารูป ขัดมันผิวเรียบ เพื่อให้เข้ากับใบหน้า และพื้นฐานจมูกของลูกค้ามากที่สุด

©2018 by Kowit Cosmetic Surgery Clinic By Dr.Krit.